KL Plastic Color Sorter

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Описание

Предназначение: за сортиране на пластмаса

Chute / Belt: Belt
Channels: 200 / 280 / 120