KM Plastic Color Sorter

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Описание

Предназначение: за сортиране на пластмаса

Chute / Belt: Belt
Channels: 60 / 240 / 120